อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่
03 พฤษภาคม 2018
รายละเอียด

หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental)

วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.cec.kmutt.ac.th/gallery-detail.php?id=118

 

ติดตามเรา