หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ” วันที่ 26-27 มี.ค 61 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ ฯ

วันที่
26 มีนาคม 2018
รายละเอียด

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ”

วันที่ 26-27 มี.ค 61 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ ฯ

 

ติดตามเรา