หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

วันที่
23 มีนาคม 2018
รายละเอียด

เปิดรับสมัคร

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.cec.kmutt.ac.th/course-detail.php?id=67

ติดตามเรา