หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental)”

วันที่
14 มีนาคม 2018
รายละเอียด

ระหว่างวันที่ 3-4  พฤษภาคม  2561 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3  อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมายเหตุ :       

  1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 45 คน)
  2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันที่ 20 เมษายน 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม  

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

                คุณวรารักษ์  วิลัย

                ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633

                (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ดาวโหลดใบสมัคร http://www.cec.kmutt.ac.th/course-detail.php?id=66

ติดตามเรา