อบรม Retort Supervisors วันที่ 5-9 มี.ค 61 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่
05 มีนาคม 2018
รายละเอียด

หลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต

(Retort Supervisors) รุ่นที่ 12

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดตามเรา