การอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพ ฯ

วันที่
29 มกราคม 2018
รายละเอียด

ติดตามเรา