การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์/รถจักยานยนต์

วันที่
30 พฤศจิกายน 2015
รายละเอียด

วันที่  18 เมษายน 2561

เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

 

เอกสารที่ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันอบรม  

1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 400 บาท /ในกรณีต่ออายุมีค่าใช้จ่าย 100 บาท 

3. กรณีต่ออายุให้นำใบอนุญาติขับขี่ที่หมดอายุพร้อมสำเนา มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าอบรมด้วย

4. เริ่มอบรมเวลา 08.00 - 13.00  รวม 5 ชั่วโมง ( ให้ผู้เข้าอบรมมาถึงสถานที่อบรมก่อน 07.00 น. เพื่อรอรับบัตรคิว )

 

สถานที่จัดอบรม

อาคารสัมมนา  ชั้น 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด )

ถ.ประชาอุทิศ

 

หมายเหตุ

1. สำหรับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลเท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2427-9633

 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเรา