อบรม บุคลากรศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง การทำงานร่วมกัน และ Service Mide วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3

วันที่
26 สิงหาคม 2019
รายละเอียด

อบรมบุคลากรศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

เรื่อง การทำงานร่วมกัน และ Service Mide

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3

ติดตามเรา