หลักสูตร “เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันที่
30 กรกฎาคม 2019
รายละเอียด

หลักสูตร “เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

http://www.cec.kmutt.ac.th/gallery-detail.php?id=168

Link ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม 

https://drive.google.com/folderview?id=1DaMByB4PDw6JNBP74INX2XT__80_B4k2

ติดตามเรา