เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

วันที่
04 มิถุนายน 2019
รายละเอียด

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม yes  http://www.cec.kmutt.ac.th/course-detail.php?id=144

ติดตามเรา