ส่งมอบสิ่งของและยา ในโครงการ “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง” ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค 62

วันที่
04 มิถุนายน 2019
รายละเอียด

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้นำสิ่งของมาบริจาค

เพื่อร่วมโครงการ ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง 

ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค 2562

ติดตามเรา