เปิดรับสมัคร หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น

วันที่
12 มีนาคม 2019
รายละเอียด

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาวิชา

  1. กระบวนการในการคิด
  2. การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ
  3. ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
  4. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
  5. การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์  และการลองผิดลองถูกกว่าจะได้มาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  6. การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

            วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 (รวมระยะเวลา 1 วัน)  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.

            ณ ห้องสุโขทัย (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร http://www.cec.kmutt.ac.th/course-detail.php?id=135

ติดตามเรา