ส่งมอบเงินสบทบทุน โครงการ “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง”

วันที่
13 กุมภาพันธ์ 2019
รายละเอียด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง พ่อสีแม่สีส้ม 

คุณชัชวาล ศิริพันธ์ และ ผศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์

ได้ส่งมอบเงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรมกีฬาสี เข้าโครงการ  “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง” 

ทั้งนี้ ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ หัวหน้าโครงการเป็นผู้รับมอบ

ในการนี้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดทำโครงการ “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง” เพื่อขอรับบริจาค ยาเก่า เสื้อผ้าเก่า ผ้าห่ม หนังสือนิทาน ตุ๊กตา ที่ไม่ใช้แล้ว

(แต่ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้) จากชาว มจธ. เพื่อส่งต่อให้กับโครงการรับบริจาคยาเก่าและของเหลือใช้ของโรงพยาบาลอุ้มผาง ต่อไป

ติดตามเรา