การอบรม หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562

วันที่
17 มกราคม 2019
รายละเอียด

การอบรม หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562

ติดตามเรา