การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพ ฯ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

วันที่
20 ธันวาคม 2018
รายละเอียด

อบรมการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3

ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพ ฯ

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

ติดตามเรา