การประชุมเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้พอร์ตโครงการสำหรับการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 15 พ.ย 61 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ฯ

วันที่
20 พฤศจิกายน 2018
รายละเอียด

การประชุมเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้พอร์ตโครงการสำหรับการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 15 พ.ย 61

ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ฯ

ติดตามเรา