โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6

วันที่
07 พฤศจิกายน 2018
รายละเอียด

โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 5 พ.ย 61

เพิ่มเติม http://www.cec.kmutt.ac.th/gallery-detail.php?id=147

ติดตามเรา