โครงการนำเสนอผลงาน SHOW & SHARE วันที่ 6 พ.ย 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่
07 พฤศจิกายน 2018
รายละเอียด

โครงการนำเสนอผลงาน SHOW & SHARE

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ประจำปีงบประมาณ 2561 

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 

ณ ห้อง LIB 108 สำนักงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ดาวโหลดรูปภาพ http://www.cec.kmutt.ac.th/gallery-detail.php?id=146

ติดตามเรา