พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ และมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 5 วันที่ 30 ต.ค 61

วันที่
30 ตุลาคม 2018
รายละเอียด

ติดตามเรา