หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการชั้นสูง (Project Life-Cycle Management) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 21, 27-28 กันยายน 2561 และ 4-5 ตุลาคม 2561 (รวมระยะเวลา 6 วัน)

วันที่
08 ตุลาคม 2018
รายละเอียด

การบริหารจัดการโครงการชั้นสูง (Project Life-Cycle Management) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 21, 27-28 กันยายน 2561

และ 4-5 ตุลาคม 2561 (รวมระยะเวลา 6 วัน)

ติดตามเรา