หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) วันที่ 3 กันยายน 2561 ห้องพิกุล 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่
03 กันยายน 2018
รายละเอียด

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

วันที่ 3 กันยายน 2561 ห้องพิกุล 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 1

องค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดตามเรา