หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (Project Management for Procurement)” รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ส.ค 61 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่
22 สิงหาคม 2018
รายละเอียด

อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (Project Management for Procurement)” รุ่นที่ 2

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 21-22 ส.ค 61

ติดตามเรา