อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่ 3 ธันวามคม 2562 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บ่าย)

ติดตามเรา