ปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

ด่วน !!! ขอยกเลิกการจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถตามกฎหมายใน วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากห่วงใยในสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ 

การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

****(เปิดรับบัตรคิว เวลา 07.00 น.)****

 

เอกสารที่ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันอบรม  

1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม 400 บาท /ในกรณีต่ออายุมีค่าใช้จ่าย 100 บาท 

3. กรณีต่ออายุให้นำใบอนุญาตขับขี่ที่หมดอายุพร้อมสำเนา มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าอบรมด้วย

4. เริ่มอบรมเวลา 08.00 - 13.00  รวม 5 ชั่วโมง ( ให้ผู้เข้าอบรมมาถึงสถานที่อบรมก่อน 07.00 น. เพื่อรอรับบัตรคิว )

 

สถานที่จัดอบรม

อาคารสัมมนา  ชั้น 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด )

ถ.ประชาอุทิศ

 

หมายเหตุ

1. สำหรับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลเท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-24709636

 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

เริ่มอบรมเวลา 08.00 น. - 13.00 น.  รวม 5 ชั่วโมง 

( ให้ผู้เข้าอบรมมาถึงสถานที่อบรมก่อน 07.00 น. เพื่อรอรับบัตรคิว )

หมายเหตุ***หลังจากการอบรม ผู้อบรมจะได้รับเอกสารผ่านการอบรม เพื่อนำไปยื่นต่อขนส่ง เพื่อทำการสอบ ข้อเขียน และ ปฏิบัติ หนังสือผ่านการอบรมนี้ มีอายุ 6 เดือน นับตั้งแต่วันอบรม

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถ รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล วันที่ 16 ม.ค 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


1.เงินสด

จ่ายเมื่อมาอบรม

วันทีเปิดรับสมัคร
20/02/2020 - 18/03/2020
วันที่อบรม
18/03/2020
จำนวนที่รับได้
150 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
18/03/2020
ราคา
400 บาท

ติดตามเรา